295/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 31. července 2001 Nabývá účinnosti: 1. října 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
295

VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 31. července 2001
o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti
pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu        Ministerstvo pro místní rozvoj v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 73a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

§ 1

        (1)  Zkouška odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu1) (dále jen "zkouška") se koná na středních odborných školách a vyšších odborných školách2) zaměřených na přípravu pro cestovní ruch a na vysokých školách3) uskutečňujících studijní programy v oblasti cestovního ruchu (dále jen "vzdělávací zařízení"). Seznam vzdělávacích zařízení uveřejňuje v Obchodním věstníku pro příslušný školní a akademický rok Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s uvedením jazyků, v nichž je možné složit jazykovou část zkoušky.
        (2)  Zkouška se skládá před komisí jmenovanou rektorem, osobou, která vykonává funkci rektora, nebo ředitelem vzdělávacího zařízení. Předsedou komise je pedagogický nebo akademický pracovník vzdělávacího zařízení, místopředsedou zaměstnanec příslušného živnostenského úřadu4) navržený tímto úřadem. Členy komise jsou
       a) pedagogičtí nebo akademičtí pracovníci vzdělávacího zařízení s příslušným odborným zaměřením,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU