275/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 104 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. srpna 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 2001 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
275

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných
skutečností, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb. a nařízení vlády č. 17/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 3 se na konci doplňuje bod 17, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU