225/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 88 odst. 4 zákona:

§ 1
Rozsah, způsob a podmínky omezení nebo
přerušení dodávek

        (1)  Rozsah a způsob omezení dodávky pro případ vzniku nebo při předcházení stavu nouze je stanoven držitelem licence na výrobu tepelné energie či na rozvod tepelné energie (dále jen "držitel licence") ve formě regulačních stupňů.

        (2)  Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, subjektů hospodářské mobilizace nebo dalších subjektů podle krizových plánů. Zařazení odběrných míst do regulačních stupňů se provádí po projednání s územně příslušnými krizovými orgány.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah, způsob a podmínky omezení nebo přerušení dodávek
§ 2 - Odstraňování následků stavu nouze
§ 3 - Havarijní plán
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU