224/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 477/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
224

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
na jednotlivá odběrná místa        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 76 odst. 3 písm. e) zákona:


§ 1
Rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie

        (1)  Náklady na dodávku tepelné energie jsou držitelem licence na výrobu nebo rozvod účtovány odběrateli za každé odběrné místo dohodnuté ve smlouvě o dodávce tepelné energie.

        (2)  Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, popřípadě i více osob, pokud jejich odběrné tepelné zařízení je technologicky propojené a je součástí jedné zúčtovací jednotky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie
§ 2 - Rozdělení nákladů na přípravu a dodávku teplé užitkové vody na jednotlivá odběrná místa při společném měření tepelné energie pro více zúčtovacích jednotek
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha - Výpočet spotřebních složek nákladů na dodávku teplé užitkové vody (TUV) z její společné přípravy pro zúčtovací jednotky
Zavřít
MENU