223/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 478/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
223

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele
spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody
vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 77 odst. 2 a § 89 odst. 2 zákona:

§ 1
Podíl odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie
        (1)  Podílem odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky je část nákladů, které dodavatel vynaložil za účelem připojení odběrného místa na rozvodné zařízení a zajištění odběratelem požadované dodávky tepla.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podíl odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie
§ 2 - Způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU