221/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 80/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001
o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 40 odst. 4 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení, kterými jsou náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení, včetně vzorů žádostí, a podrobnosti podmínek pro posuzování těchto žádostí.


§ 2
Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 3 - Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 4 - Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 5 - Oznamování změn
§ 6 - Posuzování žádostí
§ 7 - Závěrečná ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého vedení
Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu přímého vedení
Příloha č. 3 - Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení
Příloha č. 4 - Oznamování změn
Zavřít
MENU