215/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh

Částka: 082 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 442/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky
a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie
pro elektrické spotřebiče uváděné na trh        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 a § 8 odst. 9 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů, které podle § 8 odst. 1 zákona podléhají štítkování, (dále jen "spotřebič") energetickými štítky, zpracování technické dokumentace a minimální účinnost užití energie pro spotřebiče uváděné na trh.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Zpracování technické dokumentace
§ 4 - Štítkování
§ 5 - Účinnost užití energie
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - AUTOMATICKÉ PRAČKY
Příloha č. 2 - BUBNOVÉ SUŠIČKY PRÁDLA
Příloha č. 3 - PRAČKY KOMBINOVANÉ SE SUŠIČKOU
Příloha č. 4 - CHLADNIČKY A MRAZNIČKY A JEJICH KOMBINACE
Příloha č. 5 - MYČKY NÁDOBÍ
Příloha č. 6 - ELEKTRICKÉ TROUBY
Příloha č. 7 - ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY
Příloha č. 8 - ZDROJE SVĚTLA
Zavřít
MENU