214/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné

Částka: 082 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 542/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 13. prosince 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") se zřetelem na § 5 odst. 4 písm. e) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se vymezují zdroje energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné ve vztahu na poskytování dotací ze státního rozpočtu podle § 5 odst. 4 písm. e) zákona.


§ 2
Obnovitelné zdroje energie pro výrobu elektřiny

        Obnovitelným zdrojem pro výrobu elektřiny jsou:

       a) vodní energie v zařízeních do 10 MWe ,
       b) sluneční energie,
       c) větrná energie,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obnovitelné zdroje energie pro výrobu elektřiny
§ 3 - Obnovitelné zdroje energie pro výrobu tepelné energie
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU