210/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 42/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. května 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4, § 11 odst. 2 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

        (1)  Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů (dále jen "tlakové nádoby").

        (2)  Za tlakové nádoby se pro účely tohoto nařízení považují přenosné tlakové nádoby na přepravu plynů, v nichž může být dosažen nebo vyvinut přetlak větší než 0,05 MPa (0,5 bar).

        (3)  Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou tlakové nádoby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Příloha č. 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVAŘOVANÉ LAHVE NA PLYNY Z NELEGOVANÉ OCELI
Příloha č. 2 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA BEZEŠVÉ LAHVE NA PLYNY
Příloha č. 3 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA BEZEŠVÉ LAHVE NA PLYNY Z NELEGOVANÉHO HLINÍKU A HLINÍKOVÝCH SLITIN
Zavřít
MENU