209/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. října 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. května 2001,
kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením        Vláda nařizuje podle § 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

§ 1

        (1)  Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

        (2)  V příloze k tomuto nařízení stanovená odborná způsobilost se nevztahuje na žáky středních škol a účastníky rekvalifikačních kurzů při výkonu činností v rámci jejich praktického vyučování, pokud tyto činnosti vykonávají pod přímým dohledem osoby, která odbornou způsobilost splňuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Přechodné ustanovení
§ 3  
Příloha - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností
Zavřít
MENU