207/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 077 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU