195/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

Částka: 073 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. května 2001 Nabývá účinnosti: 18. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 232/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 29. září 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. května 2001,
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce


        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

§ 1

        (1)  Toto nařízení stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce na úrovni krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.

        (2)  Pokud obec využije svého práva pořídit územní energetickou koncepci pro svůj územní obvod nebo jeho část, může postupovat podle tohoto nařízení obdobně s přihlédnutím k dostupnosti vstupních údajů.


§ 2

        (1)  Rozbor trendů vývoje poptávky po energii obsahuje

       a) analýzu území, jejímž cílem je shromáždit údaje o počtu obyvatel a sídelní struktuře včetně výhledu, dále geografické a klimatické údaje, na základě kterých je možno provádět tepelně technické výpočty a analyzovat budoucí výrobu a spotřebu energie,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Tabulkové a grafické výstupy řešení územní energetické koncepce
Zavřít
MENU