187/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. června 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2001 Nabývá účinnosti: 14. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU