177/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2001 Nabývá účinnosti: 31. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU