167/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 18. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 375/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
167

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 24. dubna 2001
o stavech nouze v plynárenství


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 73 odst. 8 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje postup při předcházení, vzniku a odstraňování následků stavů nouze v plynárenství, stanoví rozsah a způsob omezení spotřeby plynu a obsah havarijních plánů.

§ 2

Odběrové stupně, otopové křivky

        (1)  Omezení spotřeby plynu při stavech nouze nebo předcházení jejich vzniku se provádí podle odběrových stupňů, otopových křivek a havarijního odběrového stupně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Odběrové stupně, otopové křivky
§ 3 - Bezpečnostní a technologické minimum
§ 4 - Předcházení vzniku stavu nouze
§ 5 - Stav nouze
§ 6 - Vyhlašování odběrových stupňů, otopových křivek a havarijního odběrového stupně
§ 7 - Havarijní plán
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Soupis plynových spotřebičů zákazníka
Příloha č. 2 - Zařazení zákazníka: bezpečnostní a tecnologické minimum. Otopová křivka
Zavřít
MENU