165/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 18. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 481/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
165

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 24. dubna 2001
o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, k provedení § 57 odst. 5 písm. j) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky (dále jen "plynárenská soustava") pro

       a) dispečink přepravní soustavy,
       b) dispečinky distribučních soustav,
       c) dispečinky podzemních zásobníků plynu,
       d) dispečinky výrobců,
       e) Ústřední plynárenský dispečink.

        (2)  Obsahem Dispečerského řádu plynárenské soustavy je

       a) příprava dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy,
       b) operativní řízení provozu plynárenské soustavy,
       c) technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.

§ 2
Příprava dispečerského řízení provozu
plynárenské soustavy

        (1)  Příprava dispečerského řízení provozu přepravní soustavy zahrnuje

       a) projednávání ročních, čtvrtletních, měsíčních, týdenních a denních bilancí mezinárodní přepravy plynu vyplývajících z uzavřených přepravních kontraktů se zahraničními partnery včetně zpracovávání a projednávání programu odstávek zařízení ovlivňujících kapacitu přepravní soustavy,
       b) projednávání ročních, čtvrtletních, měsíčních, týdenních a denních bilancí nákupu, přepravy a dodávek plynu s oprávněnými odběrateli a s příslušnými obchodníky s plynem připojenými na přepravní soustavu a předávání zpracovaných bilancí Ústřednímu plynárenskému dispečinku,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Příprava dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy
§ 3 - Operativní řízení provozu plynárenské soustavy
§ 4 - Technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU