164/2001 Sb.Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 18. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU