154/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 23. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 3. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
154

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 23. dubna 2001,
kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 9 a § 7 odst. 5 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování, způsob určení vymezeného území a podrobnosti k udělení a změně rozhodnutí o udělení licence a členění licencí pro účely regulace.

§ 2

Členění licencí

        Licence se vydává na

       a) výrobu elektřiny                                           -  skupina 11,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Členění licencí
§ 3 - Žádost o udělení licence
§ 4 - Vymezené území
§ 5 - Změny rozhodnutí o udělení licence
§ 6 - Finanční předpoklady a způsob jejich prokazování
§ 7 - Prokazování technických předpokladů
§ 8 - Závěrečné ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - ŽÁDOST o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích
Příloha č. 2 - ŽÁDOST o změnu licence pro podnikání v energetických odvětvích
Příloha č. 3 - Finanční bilance žadatele o licenci pro licencovanou činnost - výhled
Zavřít
MENU