153/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 12. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 3. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 193/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,
kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu,
distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Vyhláška stanovuje podrobnosti posuzová- ní účinnosti užití energie při přenosu a distribuci (dále jen "rozvod") a vnitřním rozvodu elektrické energie.

        (2)  Účinnost užití energie při rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie podle této vyhlášky je určena technickými ztrátami vznikajícími při provozu zařízení fyzikálními jevy.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozdělení technických ztrát elektrické energie v rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie
§ 3 - Vyhodnocování ztrát elektrické energie
§ 4 - Účinnost
Příloha - Způsob určení technických ztrát elektrické energie
Zavřít
MENU