152/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 12. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla
pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení
budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 6, 7 a 8 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

       a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody,
       b) měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody,
       c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah úpravy
§ 3 - Pravidla pro vytápění
§ 4 - Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody
§ 5 - Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplé užitkové vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb
§ 6 - Regulace ústředního vytápění a dodávky teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce
§ 7 - Měření množství tepla a teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU