136/2001 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. dubna 2001 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 10. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
136

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 10. dubna 2001
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace
kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu        Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 52 odst. 5 a § 53 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví způsoby použití, nasazování a evidence kryptografických materiálů pro ochranu utajovaných skutečností, zjišťování odborné způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany utajovaných skutečností, postupy a způsoby provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitosti certifikátů.


§ 2

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) kryptografickým materiálem kryptografické prostředky, klíčové materiály a provozní, servisní, výuková a technická dokumentace kryptografických prostředků,
       b) kryptografickým prostředkem technický prostředek, softwarový produkt nebo výrobní zařízení používané ke kryptografické ochraně utajovaných skutečností a k výrobě a testování klíčového materiálu,
       c) klíčovým materiálem kryptografické klíče a klíčová dokumentace kryptografického prostředku,
       d) kryptografickým klíčem specifické utajované kryptografické údaje uložené zejména na vhodném nosiči a vkládané do kryptografického prostředku k zajištění stanovené kryptografické funkce,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Použití a nasazování kryptografických prostředků
§ 4 - Odborná způsobilost pracovníků kryptografické ochrany
§ 5 - Postup a způsob certifikace kryptografických prostředků
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Náležitosti certifikátu kryptografického prostředku
§ 9 - Vedení evidence certifikovaných kryptografických prostředků
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11  
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany
Příloha č. 2 - CERTIFIKÁT kryptografického prostředku
Zavřít
MENU