121/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.

Částka: 048 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. dubna 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. března 2001 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 19/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU