121/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.

Částka: 048 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. dubna 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. března 2001 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 19/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
121

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. března 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky,
ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.:

Čl. I

        V nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb., se § 6a zrušuje.


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.


Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

MENU