115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 30. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o podpoře sportu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.


§ 2

Základní pojmy

        (1)  Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

        (2)  Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
§ 4 - Úkoly ostatních orgánů státní správy
§ 5 - Úkoly krajů
§ 6 - Úkoly obcí
§ 7 - Náhrada při vyvlastnění
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU