104/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2001 Nabývá účinnosti: 21. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

ZÁKON
ze dne 22. února 2001,
kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích, ve znění pozdějších předpisů    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

    Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., se mění takto:

    1. V § 20 odst. 7 se slova "krajského zastupitelstva" nahrazují slovy "zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU