80/2001 Sb.Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. února 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 20. února 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2001
o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám    Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. b) tohoto zákona:

§ 1

    (1) K podpoře výstavby nebo pořízení bytu financovaného z hypotečního úvěru lze fyzické osobě poskytnout z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení příspěvek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU