61/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 19. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

ZÁKON
ze dne 11. ledna 2001,
kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 361/1999 Sb.,
kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči,
ve znění zákona č. 242/1992 Sb.


Čl. I


    V zákoně č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., čl. II zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU