57/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 19. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
57

ZÁKON
ze dne 10. ledna 2001,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

    V příloze č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se za položku "Safrol" doplňují do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slova "Norefedrin (fenylpropanolamin)" a do sloupce "Chemický název" slova "erythro-2-amino-1-fenyl-1-propanol".


Čl. II

    Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


v z. Buzková v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

MENU