17/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. ledna 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 10. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. prosince 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností,
ve znění pozdějších předpisů    Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 363/2000 Sb.:

Čl. I

    Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb. a nařízení vlády č. 152/1999 Sb., se mění takto:

    1. V příloze č. 8 se bod 4 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU