11/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. ledna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 6/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2000,
kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících,
jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění pozdějších předpisů    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I

    V § 1 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 17/1993 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:
    "(5) Soudy České republiky jsou účetními jednotkami.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU