4/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.

Částka: 001 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 9. ledna 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 478/1992 Sb.,
o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116 /2000 Sb.


ZÁKON
o užitných vzorech    Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Základní ustanovení

§ 1


    Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.


§ 2

    Technickými řešeními podle tohoto zákona nejsou zejména:

    a)   objevy, vědecké teorie a matematické metody,
    b)   pouhé vnější úpravy výrobků,
    c)   plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
    d)   programy počítačů,
    e)   pouhé uvedení informace.

§ 3

    Užitnými vzory nelze chránit

    a)   technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,
    b)   odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály,
    c)   způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

§ 4

    (1) Technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.

    (2) Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Přihláška a zápis užitného vzoru
§ 9  
§ 10  
§ 10a - Přeměna evropské patentové přihlášky na přihlášku
§ 11  
§ 12 - Účinky užitného vzoru
§ 13  
§ 14 - zrušen
§ 15 - Doba platnosti užitného vzoru
§ 16  
§ 17 - Výmaz užitného vzoru
§ 18  
§ 19 - Odnětí ochrany
§ 20 - Rejstřík
§ 21 - Závěrečná ustanovení
§ 22  
Zavřít
MENU