150/2001 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 492/2000 Sb. a zákoně č. 319/2001 Sb.

Částka: 150 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 14. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb
1.  v zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a
2.  v zákoně č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů  1.  

V čl. IX bodu 10 má věta na konci "Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10." správně znít "Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.".

  2.  -  

V čl. I bodu 11 mají slova "V § 41h odst. 1" správně znít "V § 41h odst. 2",

       -  
v čl. I bodu 12 mají slova "V § 41h odst. 1" správně znít "V § 41h odst. 3".

Zavřít
MENU