138/2001 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 231/2001 Sb.

Částka: 138 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 10. října 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. října 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů        V části čtrnácté v § 75 bodu 1 mají místo slov "do konce kalendářního roku měsíce následujícího po měsíci" správně být slova "do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci".
MENU