87/2001 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb.

Částka: 087 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 4. července 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 4. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb
v zákonu č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony        V části první v čl. I bodu 5 mají poznámky pod čarou č. 86) a 87) správně znít:
_______________________________
       "86) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
       87) § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.".
MENU