13/2001 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.

Částka: 013 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 1. února 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. února 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby


v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb. ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení

§ 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů    V části IV. odůvodnění na straně 1496 v prvém odstavci v druhém řádku mají místo slov "sousední pozemek a stavby na nich" správně být slova "sousední pozemky a stavby na nich".

Zavřít
MENU