8/2001 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.

Částka: 008 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 19. ledna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 19. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb


v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. ze dne 15. března 2000 ve věci návrhu na zrušení
části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

. . .

Zavřít
MENU