43/2001 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce

Částka: 156 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 28. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


43


Ministerstvo financí
        

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření čj. 282/73 390/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce.

        

        Opatření nabývá účinnosti k 1. lednu 2002 a od počátku účetního období začínajícího po 1. lednu 2002 pro účetní jednotky, které uplatňují hospodářský rok.

        
        Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Zavřít
MENU