30/2001 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Částka: 105 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 3. srpna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 1. června 2001 Nabývá účinnosti: 30. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

30


Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 6. 2001 do 30. 6. 2001 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1.
Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně ze dne 6. 6. 2001 (na období od 6. 6. 2001 do 31. 3. 2003) uzavřená
mezi Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb
a
Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.

2.
Dodatek č. 2 ze dne 29. 5. 2001 vyšší kolektivní smlouvy na roky 2001  -  2002 (na období od 1. 4. 2001 do  31. 12. 2002) uzavřený
mezi Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, Sekce MHD + VSD
. . .

Zavřít
MENU