4/2001 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

Částka: 008 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 19. ledna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

4


Ministerstvo financí

    
vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření čj. 281/119 365/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele.

    
    Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

    
    Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, Praha 1.

Zavřít
MENU