99/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka: 045 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. října 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. září 1998 Nabývá účinnosti: 24. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
99

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 1998 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 24. června 2001. Podle odstavce 3 téhož článku dnem, kdy tato dohoda vstoupila v platnost, byla mezi smluvními stranami ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách ze dne 17. května 1967, vyhlášená pod č. 1/1968 Sb.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODA

mezi vládou České republiky

a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie
o vzájemné pomoci v celních otázkách

        Vláda České republiky a svazová vláda Svazové republiky Jugoslávie (dále jen "smluvní strany"),

        berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské a daňové zájmy jejich států;

        berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech a omezeních a o kontrole;

        přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vybírání dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

. . .

Zavřít
MENU