77/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. srpna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. listopadu 2000 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 19. ledna 2001.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI


        Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

        přesvědčené, že rozvoj přeshraniční spolupráce bude přispívat k upevnění dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

. . .

Zavřít
MENU