66/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou

Částka: 026 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. srpna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 19. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
66

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2000 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou.1)

        Rozhodnutí se na základě svého článku 2 odst. 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2001 a na základě ustanovení téhož článku a odstavce vstoupilo v platnost dne 19. března 2001.

        Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.1)  
Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou ze dne 19. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 53/1998 Sb.
PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ Č. 1 /2000

SPOLEČNÉHO VÝBORU

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

ESTONSKOU REPUBLIKOU


SPOLEČNÝ VÝBOR,

        Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsanou v Talinu dne 19. dubna 1996, a Protokol 2 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této dohodě,
        Vzhledem k tomu, že:

        (1)  jsou vhodné některé technické úpravy, aby se opravily odlišnosti mezi jednotlivými jazykovými verzemi textu;


        (2)  seznam nedostatečného opracování a zpracování je třeba upravit k zajištění správného výkladu a je třeba vzít v úvahu potřebu zahrnutí některých operací dříve neobsažených v tomto seznamu;


        (3)  ustanovení týkající se dočasného užívání paušálních úrokových sazeb v případech, kde je zakázáno vracení cla (drawback) nebo jsou poskytovány výjimky z celních sazeb potřebují být prodloužena do 31. prosince 2001;

. . .

Zavřít
MENU