64/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

Částka: 026 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. srpna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. května 2001 Nabývá účinnosti: 29. května 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
64

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. května 2001 byla v Lisabonu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu. Podle ustanovení téhož odstavce dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě z 16. února 1973, vyhlášená pod č. 3/1974 Sb.

        Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODAmezi vládou České republiky
a
vládou Norského království

o mezinárodní silniční dopravě

. . .

Zavřít
MENU