43/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 14. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2000 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

        Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 1. dubna 2001.

        Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.

PŘEKLAD


ROZHODNUTÍ Č. 1/2000

SPOLEČNÉHO VÝBORU

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU


SPOLEČNÝ VÝBOR,

        Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996, a Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této dohodě,

        Majíce na zřeteli ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;


        Vzhledem k tomu, že:

        (1)  jsou vhodné některé technické úpravy, aby se opravily odlišnosti mezi jednotlivými jazykovými verzemi textu;


        (2)  seznam nedostatečného opracování a zpracování je třeba upravit k zajištění správného výkladu a je třeba vzít v úvahu potřebu zahrnutí některých operací dříve neobsažených v tomto seznamu;


        (3)  ustanovení týkající se dočasného užívání paušálních úrokových sazeb v případech, kde je zakázáno vracení cla (drawback) nebo jsou poskytovány výjimky z celních sazeb, potřebují být prodloužena do 31. prosince 2001;

. . .

Zavřít
MENU