30/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. dubna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 8. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. listopadu 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 8. února 2001. Podle článku 13 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu z 30. dubna 1970.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA


mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
. . .

Zavřít
MENU