4/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2000 - 2002

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. ledna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 24. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí    Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2000 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2000 - 2002.

    Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 22 dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2002.

    České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.UJEDNÁNÍ


meziMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republikyaMinisterstvem školství Estonské republikyo spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže

. . .

Zavřít
MENU