497/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 15. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

497

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. prosince 2000,

kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

      Zrušují se:

1.
vyhláška č. 62/1966 Sb., o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů,

2.
vyhláška č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU