493/2000 Sb.Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

493

ZÁKON

ze dne 12. prosince 2000

o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky
za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÉ PROGRAMY

§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999

      (1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999.

      (2) Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 29 633 650 000 Kč.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ DLUHOPISOVÉ PROGRAMY
§ 1 - Státní dluhopisový program na úhradu schodku státního rozpočtuČeské republiky za rok 1999
§ 2 - Státní dluhopisový program na úhradu jistinstátního dluhu splatných v letech 2001 a 2002
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změněněkterých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla)
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 4  
Zavřít
MENU