488/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 19. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

488

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 19. prosince 2000

o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 303/2000 Sb.:


§ 1

      Údaj, který osvědčuje plnění limitů úrovně Euro3, uvedený v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) nebo jiném dokladu vydaném výrobcem vozidla u vozidel registrovaných v zahraničí je číselným označením předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 83 - 05 nebo směrnice Evropských společenství č. 98/69/ES nebo č. 1999/102/ES nebo č. 1999/96/ES . V technickém průkazu vozidla vydaném před účinností této vyhlášky se připouští i zápis "EURO 3".
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU