485/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 18. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

485

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000

o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


Odměna správce podniku

§ 1

      Odměnu správce podniku soud stanoví podle sazby a za podmínek určených v této vyhlášce.


§ 2

      Základem pro určení odměny správce podniku je zjištěná cena podniku (§ 338n odst. 2 zákona). Odměna činí z částky
do 1 000 000 Kč ................................... 10 % z přebývající částky

až do 10 000 000 Kč ................................ 5 % z přebývající částky

až do 50 000 000 Kč ................................ 2 % z přebývající částky

až do 100 000 000 Kč ............................... 1 % z přebývající částky

nad 100 000 000 Kč ................................. 0,5%.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odměna správce podniku
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Náhrada hotových výdajů správce podniku
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU