468/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Částka: 133 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

468

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb.,
kterým se stanoví seznam oborů živností volných


      Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:


Čl. I

      Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, se mění takto:

      1. V čísle oboru 6. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se text "- ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením" zrušuje.

      2. V čísle oboru 8. sloupci "Obor živnosti" se dosavadní text nahrazuje tímto textem: "Pěstitelské pálení", text ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se zrušuje.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU